خدمات تخصصی آژانس تبلیغاتی

خدماتی متفاوت و به روز زیر نظر متخصصین مارکتینگ هورموند

نوشتن تبلیغات مؤثر

نوشتن تبلیغات مؤثر به زمان نیاز دارد. نوشتن، هنر دشواری است و قانون‌های ویژه، سخت، محکم اما ساده‌ای برای نوشته تبلیغاتی وجود دارد. به گزارش آژانس هورموند، کلماتی که با مهارت توسط یک نویسنده تبلیغاتی ماهر نوشته می‌شوند، مصرف‌کننده را برانگیخته و وادار به خرید می‌کنند....

تبلیغات همسان یا محتوایی چیست؟

تبلیغات همسان (تبلیغات محتوایی، بومی، نیتیو) یکی از بهترین نوع تبلیغات برای جایگزینی با تبلیغات نمایشی (مانند بنری) بدون هدف و مکملی مناسب برای تبلیغات متنی (مانند تبلیغات گوگلی) می‌باشد. شاید با مراجعه به وب‌سایت‌های خبری و یا سایت های پربازدید تولید محتوا، نمونه ای...

برنامه‌ریزی رسانه تبلیغاتی

هدف از برنامه‌ریزی رسانه تبلیغاتی، اطمینان از دیده شدن آگهی‌ها در زمان و موقعیت مناسب است. بیشترین بخش بودجه شما (بیشتر از تمام مخارج تبلیغاتی برای ساخت، تولید، تحقیق و …) صرف خرید رسانه می‌شود. به همین دلیل در مورد برنامه‌ریزی رسانه تبلیغاتی باید اطلاعات کافی داشته...

کسب و کار در مسیر صحیح

ترویج کسب و کار شما از اینجا آغاز می شود

فرم را تکمیل نمایید و یا تماس بگیرید: ۷۷۹۴۶۶۶۹-۰۲۱ داخلی۳